Yakınsama


İzleyeceğiniz eserler, Güreli Koleksiyonu sanat yolculuğunun, tutku yüklü arşivindeki yerli ve yabancı sanatçılardan oluşan ve dar çevrelerden taşarak kitleler ile buluşması hedeflenen, çok sesli bir seçkiye ait olup, diğer koleksiyonları da kamuya açılması için davet etmektedir.

Sanat pratiklerinde dönüşümün en güçlü sebeplerinden biri disiplinlerarası kuvvetli bağ kurma güdüsünün getirdiği yeni açılımlardır. Bunun bilinci ile, çok taraflı ve kalıpların dışında yaklaşımlara sahip sanatçılara yer verilmesi, izleyeceğiniz koleksiyonun başlıca motivasyonları arasındadır. Tıpkı merceğin farklı yönlerden gelen ışığı süzerek, tek bir odağa toplaması ve net bir görüntü elde ederek “yakınsaması” gibi, yapıtlar ilk bakışta birbirinden son derece farklı uzam-zaman ilişkilerini yansıtsa da, bir araya geldiklerinde yarattıkları harmoni adeta “oksimoron” olgusunu gözler önüne sermektedir. Sanat izleyicisine “her uyumsuzluk aslında bir uyum olabilir mi?” sorusunu yöneltmekte ve bu sorunsallık üzerinde düşünmeye davet etmektedir.

Contemporary İstanbul Vakfı
Sanatsal ve kültürel temaları, uluslararası ve yerel nosyonlar ile destekleyeceği, toplum, çevre ve eğitim odaklı araştırma ve geliştirme projelerini sürdürülebilir kılacak, Contemporary İstanbul Vakfı ilk kez “Yakınsama” ile tarihi dokusunu koruyarak titizlikle yenilenen İstanbul’un kültür ve sanat alanındaki yeni göz bebeği olması hedeflenen ve ilklere ev sahipliği yapan Fişekhane içerisindeki yeni nesil sanat alanı Cocoon’da izleyicilerin huzuruna çıkarıyor. Sanatın statik olmadığı ve tek bir bölgedeki etkinlikler ile sınırlandırılamayacağı bilinci ile vakıf, bulunduğu bölgeyi sanat ile dönüştürerek iyileştirme görev bilinci ile çalışmalarına başlıyor.

28 Ocak’a kadar devam edecek olan Yakınsama Sergisi’ni Pazartesi ve Cuma günleri arasında, saat 11:00’den 18:00’e kadar gezebilirsiniz.

Yakınsama Sergisinin kataloğu için tıklayınız.