Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı​​

Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı (CIF) gücünü geçmişteki deneyimlerinden ve genç sanatseverlerden alıyor, sanatın gelişmesine ve yayılmasına destek olmayı, paylaşımcı ve katılımcı bir yaklaşımla geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Vakıf, sürdürülebilir, kaynakları ihtiyaca göre doğru kullanan, yereli besleyen, geleceğe yatırım yapan bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Tasarlayacağı programla, sorumlu, sürdürülebilir, “araştırma”, “uygulama”; ve “paylaşma” adımlarıyla şekillenen, izleyici ve katılımcısı ile yaşayan ve gelişen bir sistem  kurmayı amaçlıyor.

Eğitim, araştırma, sergi, yayın, konuşma ve misafirhane başlıkları altındaki etkinliklerin hayata geçmesi için yerel ve uluslararası kurumlarla iş birlikleri öngörülüyor.

Daha fazla bilgi için: [email protected]

Amaçlar

Çağdaş sanatın gelişmesine destek olmak, geniş kitlelere ulaştırmak, dünyadaki çağdaş sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul başta olmak üzere Türkiye’deki sanatseverlere sunmak, çağdaş sanat kültürünü yaymak. eğitim faaliyetlerinde bulunmak, eğitim faaliyetlerini desteklemek, Türk Çağdaş Sanatını dünyaya tanıtmak yanında İstanbul’u uluslararası kültür-sanat platformunun önemli merkezlerinden biri olarak konumlandırmak.

Faaliyet Alanları

 • Çağdaş sanatı daha iyi anlaşılması amaçlı eğitim seminerleri ve programları düzenlemek ve bu amaçla uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gayesine yönelik işbirliği ve ortak programlar yapmak,
 • Yurt içi ve dışında sergiler düzenlemek,
 • Yurt içi ve dışında konferans ve toplantılar düzenlemek.
 • Çağdaş Sanat Müzesi kurmak ve işletmek.
 • Çağdaş Sanat Merkezleri kurmak ve işletmek.
 • Çağdaş sanatın ve kültürün gelişmesine yönelik yayın ve kitaplar üretmek.
 • Kurslar, sanat atölyeleri sanatçı ikamet ve üretim program ve mekanları kurmak ve düzenlemek.
 • Sanat ve kültür ürünleri yarışmaları ve ödülleri organizasyonları düzenlemek,
 • Sanatçı ve kültür insanlarına ve kurumlarına destek amaçlı hibe programları düzenlemek,
 • Televizyon, radyo ve sosyal medya kanalları açmak ve işletmek,
 • İstanbul’un dünyaya sanat ve kültür içerikli tanıtılması amaçlı faaliyetler yapmak ve benzeri ulusal ve uluslararası faaliyetlerin içinde yer almak.
 • Toplumu çağdaş sanat konusunda bilgilendirmek, bu amaçla seminer, kurs ve benzer eğitim programları organize etmek, uygulamak,
 • Genç sanatçıların her türlü ihtiyaçlarında bilgi vermek, onları yönlendirmek için birimler kurmak, üretim işlikleri, kamp yerleri kurmak, işletmek,
 • Eğitim faaliyetlerinde bulunmak; eğitim kurumları ve yapıları oluşturmak, mevcut olanlara katkıda bulunmak,