Homo Faber – Ha:ar

HOMO FABER:

Contemporary Istanbul Vakfı, Senkron Video programının 2. Edisyonunda heykeltıraş Hande Şekerciler ve dijital sanatçı Arda Yalkın’ın oluşturduğu ha:ar’ın 3 yapıtını sergiliyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fişek Fabrikası olarak kullanılan Fişekhane, savaşlarla dolu bir dönem olan 19. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı Devleti’nin ve ordusunun modernleşme çabalarının somut göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Bu batılı tarzda ve modern sanayi tesisinin ortasında tüm geleneksel tasarımıyla ve şimdilerde bir sergileme mekanı olarak karşımıza çıkan hamam yapısı; ha:ar’ın geleneksel heykel ve yeni medya sanatını harmanladığı yapıtlarıyla beraber bir kültür çatışması estetiğini yaratıyor.

Döneminde terk edilen ardından bugün asıl işlevinden koparılarak dönüşüme uğrayan hamam kompleksinde sergilenen “Impossible Sculptures” serisinden 3 eser; kaotik ve huzursuz atmosferleriyle dünün tekinsizliğini post modern bağlarla şimdiye taşıyor. Serideki 3 boyutlu eserler, döneminde askeri ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan Fişekhane’nin militer dokusuyla örtüşen bir dijital evrende izleyiciyi sorgulamaya davet ediyor. Yaşamı sembolize eden su fenomenini içinde barındırmış ve sanayi kompleksinin en masum ögesi olan Hamam’da, dünden bugüne küresel silah endüstrisi ve sanayinin yarattığı fiziksel, çevresel ve psikolojik tahribata yönelik bir arınma seremonisine tanıklık ediyoruz.

Senkron Video Art kapsamında gerçekleşmektedir.