Elsewhere – Başka Bir Yer

‘‘Başka Bir Yer’’ isimli Ceren Oykut / Ekin Saçlıoğlu sergisi, 24 Ocak – 9 Şubat tarihleri arasında Sofa Otel’in kültür alanı HallArts’ta ‘Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’ (ÇİV) ev sahipliğinde düzenleniyor.

‘‘Başka bir Yer’’, iki sanatçının kendilerinin ve birbirlerinin üretimleri hakkında yazışırken değindikleri ortaklıklar üzerine oluşmuş bir başlık. 2017’den beri yaşamını
Berlin’de sürdürmekte olan Ceren Oykut ve İstanbul’da yaşayan Ekin Saçlıoğlu, git-mek-kalmak, barınmak, görünür-görünmez olmak, ait olmak-olamamak, yalıtılmak, kamufle olmak, yabancılaşmak gibi konuları içeren, ancak birbirlerinden farklı zaman-larda ve birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirdikleri üretimlerinin ortaklığını fark ederek bu serginin seçkisini oluşturdular.

Gündelik hayatı, ayrıntılı kent peyzajlarına taşıyan, karikatür, minyatür ve haritacılık gibi farklı alanların etkilerini yapıtlarında gördüğümüz Ceren Oykut, sergiye, 2014-15 yılları arasında ürettiği, yalıtılma ve yabancılaşma ile değişen günlük yaşam alışkanlık-larının haritasını oluşturmaya çalışan bir seçki ile katılıyor.

Resim, heykel, desen, yerleştirme gibi farklı disiplinlerde, zengin bir malzeme ve konu çeşitliliği ile üreten Ekin Saçlıoğlu ise bu ikili sergide, 2018 tarihli İstanbul’da ilk defa sergileyeceği desen ve heykel serileri ile yer alıyor.

Laurent Bolognini, Varyasyonlar 2, 2012