Dünyanın Gecesi

Sanatçı: Ebru Ceylan

29.06.2022 – 29.07.2022

Contemporary Istanbul Vakfı, Ebru Ceylan’ın Dünyanın Gecesi adlı yeni sergisine ev sahipliği yapıyor. Ceylan’ın Alman filozof Hegel’in Tinin Fenomenolojisi adlı eserinde geçen bir metinden ilham alarak oluşturduğu fotoğraf seçkisi; varlık ve ontoloji öncesi olduğu varsayılan, “gece” metaforuyla kavramsallaştırılan “boşluk”tan referans alıyor.

Sanatçının son iki yılda çektiği monokrom doğa fotoğrafları serisi, Hegel’in “gece” metaforu ile güçlendirdiği bir atmosferin şiirselliğinden izler taşıyor. Sanatçının ilham aldığı o “gece”de, her şey belli belirsiz, henüz tamamlanmamış, eksik ve bir oluş içerisindedir. “Dünyanın Gecesi” her türden var oluşa imkân tanıyan; sözgelimi, sanatçının kendini ve dünyasını yoktan var edebileceği ve nihayetinde arzuladığı o boşluğu kendisiyle doldurabileceği bir potansiyel alanıdır.

Ceylan, aynı zamanda, Hegel’in de köşe taşlarından birini oluşturduğu felsefe disiplininin kesinlikten uzak, açık uçlu doğasıyla; sanatın çağırışımlar, metaforlar ve sorularla dolu dünyası arasındaki yakın ilişkiyi sergi aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.