Akrasia; yapılacak şeyin doğru olduğu bilindiği halde erteleme durumudur. Şiddeti gün
geçtikçe artan ekolojik dengesizlik, toplumsal eşitlik mücadelesi, çarpık kentleşme, salgın
hastalıklar ve sürdürülebilirlik gibi güncel sorunlara ilişkin kayıtsızlığa karşı farkındalık
yaratma sürecinde sanatın meditatif fonksiyonunu mercek altına alan seçki, bireylerin
akrasia durumu karşısındaki tutumlarını göz önüne sermektedir.
Sosyal sorumluluk bilinci ile bir araya güncel sanatın merkezindeki sanatçılar, içinde
bulunduğumuz güç zamanlarda sanatın barındırdığı duygusal ve dilsel birikim yolu ile
insanları harekete geçirmek için güç birliği yapmaktadır.
Düşünce, düş ve imgeye karşı hissedilen yoğun coşku birikimi yapıtların kendi biçiminden
dışarıya taşarak izleyici ile buluşur. Akrasia, hedonist -konformist düşünce biçimlerinden
uzaklaşmaya teşvik ederken toplumsal dönüşüm için bireylerin kendi yapabilecekleri
doğrultusunda katkıda bulunma sorumluluğu ile yüzleşmesini sağlamaktadır.

Sanatçılar / Artists
Azade Köker, Begüm Yamanlar, Belkıs Balpınar, Devran Mursaloğlu, Ebru Döşekçi, Ebru
Uygun, Efsun Erkılıç, Günnur Özsoy, Gamze Kopuz, Hayal İncedoğan, Jennifer İpekel,
Neriman Polat, Nilbar Güreş, Şerife Bilgili Ercantürk, Şükran Moral