Çağdaş Sanata Destek Çağrısı

Devamını henüz öngöremediğimiz, galerilerin kapandığı, satışların durma noktasına geldiği bu dönemde sanat için emek veren bütün kişi, kurum ve kuruluşların, herkesin desteğe ihtiyacı var. İçinden geçtiğimiz bu zor süreç, hepimize dayanışma ve paylaşma sözcüğünün anlamını ve birlik olmanın önemini ve değerini yeniden öğretti..

Sanat ise bize yaratıcılığın her şartta devam eden bir dayanıklılığa sahip olduğunu hatırlattı. Sanatçılar bütün kısıtlamalara rağmen evlerinde, atölyelerinde çalışmayı ve üretmeyi sürdürüyor. Onların bu büyük çabası desteklenmeyi bekliyor.

Biz, sanat ekonomisinin hayat bulması, sürdürülebilir bir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumlarının ve sanat alıcılarının ortak bir güç ile hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu inancın verdiği ilhamla, CIF olarak, sizleri #çağdaşsanatadestek girişiminin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Bu açık çağrıyla, bu ülkenin sanatçıları ve galerileri #çağdaşsanatadestek hashtag’i altında birleşecek, sanat izleyicisi de burada oluşan ve büyüyen çok canlı, üretken ve dayanışan, paylaşan kitlenin bir parçası olacak. Sizleri bu çağrıya can vermeye ve hep birlikte bu zorlu dönemi onur ve dirençle aşmaya çağırıyoruz.

Neden #çağdaşsanatadestek?

Covid-19 virüs salgınıyla birlikte bütün dünyada sergilerin kapandığı, satışların durma noktasına geldiği ve sanat emekçilerinin büyük zorluklarla yaşamlarına devam etmeye çalıştığı bir döneme girdik. Bu zamanlarda kurumlara düşen, sanatın birleştirici gücü üstüne yeniden düşünmek ve bu alandaki bütün aktörlerin yeniden güç kazanması için planlama yapmak oldu.

Bizler tarih boyunca bütün krizlerin üstesinden gelen; her şartta, her coğrafyada toplumların sesi olan sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bir destek çağrısında bulunmak istedik. Bu aslında hepimizin aylardır konuştuğu, düşündüğü, paylaştığı desteği somut bir platform üzerinden yeniden dile getirmekten ibaret. Çağdaş Sanata Destek Çağrısı, herkesi bütün çabalarımızın sonuçlarını hep beraber görebileceğimiz bir alana davet etmek ve birlikte yapabileceklerimizin değerli etkilerini hep birlikte umutla karşılamak adına atılmış bir adım.

Çağrıya nasıl katılabilirim?

Sosyal medya kanalları üzerinden #çağdaşsanatadestek hashtag’i ile yapılan paylaşımlar yoluyla bu kolektif bilincin bir parçası olabilir, çağrımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına; çağdaş sanatın, sanatçının ve sanat kurumlarının desteklenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Galeri temsiliyeti olan sanatçıların galerileri kanalıyla, bağımsız sanatçıların ise bireysel olarak dahil olacakları bu çağrı için, satışının gerçekleşmesi için geniş bir kitleye ulaşmasını istediğiniz eserin görselini eser bilgileri ve satış fiyatıyla birlikte paylaşmanız yeterli. #çağdaşsanatadestek hashtag’i üzerinden sizlerle buluşacak olan sanat izleyicisi için ilgili iletişim bilgisini de ekleyerek bu çağrının bir parçası olabilirsiniz.

Çağrıya kimler katılabilir?

Çağdaş sanata gönül veren ve destek olmak isteyen herkesi çağrımızın bir parçası olabilir.

Eserlere ve sanatçılara nasıl ulaşabilirim ?

Süreci izlemek ve eser satın almak isteyen sanatsever, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya kanalları üzerinden, #çağdaşsanatadestek hashtag’ini takip ederek galerilere, inisiyatiflere ve sanatçılara ulaşabilirler.

Bu konuda şu noktayı belirtmek isteriz: CIF, bu kampanyanın başlatıcısı ve inisiyatif kurucusudur fakat herhangi bir satış için aracı veya sorumlu değildir. Bu çağrının amacı çağdaş sanat piyasasına alımlar yoluyla parasal katkıda bulunmaktır, aksi takdirde galeriler de sanatçılar da geri dönüşü olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşacaktır. Bu amaç doğrultusunda koleksiyoncular ve sanata destek olmak isteyen sanat severler ve sanat amatörleri doğrudan galerilerle temasa geçerek, onların web sayfalarını inceleyerek alımlarını gerçekleştirebilirler. Önerdiğimiz ana yol ve yöntem budur. Sadece bir galeriyle temsil edilmemesi durumunda doğrudan sanatçılara yönelmek gerektiğini de önemle vurgulamak isteriz.

CIF’nın çağrıdaki rolü nedir?

CIF, bu kampanyanın başlatıcısı ve inisiyatif kurucusudur. CIF çağrı sırasında gerçekleşen satışlarla ilgilenmemektedir. Amaç çağdaş sanat piyasasına alımlar yoluyla parasal katkıda bulunmaktır. Yoksa galeriler de sanatçılar da geri dönüşü olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşacaktır.

Çağdaş sanat nasıl destek olabiliriz?

Koleksiyoncular ve sanata destek olmak isteyen sanatseverler ve sanat amatörleri doğrudan galerilerle temasa geçerek, onların web sayfalarını inceleyerek alımlar yaparak çağdaş sanata destek olabilirler. Önerdiğimiz ana yol ve yöntem budur. Sadece bir galeriyle temsil edilmemesi durumunda doğrudan sanatçılara yönelmek gerektiğini de önemle vurgulamak isteriz.

CIF kimdir?

Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı (CIF) gücünü geçmişteki deneyimlerinden ve genç sanatseverlerden alıyor, sanatın gelişmesine ve yayılmasına destek olmayı, paylaşımcı ve katılımcı bir yaklaşımla geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Vakıf, sürdürülebilir, kaynakları ihtiyaca göre doğru kullanan, yereli besleyen, geleceğe yatırım yapan bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Tasarlayacağı programla, sorumlu, sürdürülebilir, “araştırma”, “uygulama” ve “paylaşma” adımlarıyla şekillenen, izleyici ve katılımcısı ile yaşayan ve gelişen bir sistem kurmayı amaçlıyor.

Eğitim, araştırma, sergi, yayın, konuşma ve misafirhane başlıkları altındaki etkinliklerin hayata geçmesi için yerel ve uluslararası kurumlarla iş birlikleri öngörülüyor.